Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Hoe wegen we de effecten en impact voor waarden tegen elkaar af?

Omdat met verschillende integrale ontwerpen niet altijd dezelfde meervoudige waarden gerealiseerd zullen worden, is een besluit voor één integraal ontwerp meestal niet eenduidig. In een ...

Hoe kunnen we bepalen of een integraal ontwerp de gewenste waarden realiseert?

Verschillende integrale ontwerpen of oplossingen zullen ook verschillende meervoudige waarden realiseren. Het uitvoeren van een (ex ante) impact- of effectanalyse is belangrijk omdat het inzichtelijk ...