Hoe kunnen we bepalen of een integraal ontwerp de gewenste waarden realiseert?

Verschillende integrale ontwerpen of oplossingen zullen ook verschillende meervoudige waarden realiseren. Het uitvoeren van een (ex ante) impact- of effectanalyse is belangrijk omdat het inzichtelijk maakt aan welke waarden wordt bijgedragen met de keuze voor integraal ontwerp. De waarden uit de waardenmodellen kunnen ondersteunen bij de analyse. Besluitvormers kunnen vervolgens afwegen welk ontwerp of oplossing, inclusief de bijbehorende meervoudige waarden, zal worden gerealiseerd.

Maatschappelijke kosten-baten analyse

De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) maakt het mogelijk om op systematische wijze informatie te verzamelen en de negatieve en positieve

Bekijk deze tool →

Ambitieweb

Het ambitieweb is een tool of model waarmee duurzaamheidsambities van een project of organisatie vastgelegd kunnen worden. Het bestaat uit

Bekijk deze tool →

Tijdlijnmethode

Een leergeschiedenis bijhouden met behulp van de tijdlijnmethode draagt bij aan het reflexief vermogen van deelnemers aan een project. Partijen

Bekijk deze tool →

Six Capitals Framework

Het Six Capital Framework (SCF) is een model dat bestaat uit waardecategorieën waarmee inhoudelijke waarden van een project of organisatie

Bekijk deze tool →

Donut Model

Het Donutmodel is een tool of model waarmee duurzaamheidswaarden van een project of organisatie vastgelegd kunnen worden.

Bekijk deze tool →

Rad van de Leefomgeving

Het Rad van de Leefomgeving is een model dat bestaat uit waardecategorieën waarmee inhoudelijke waarden van een project of organisatie

Bekijk deze tool →