Besluit, uitvoering & beheer

In deze fase gaat het over besluiten en doen. Dat is bij meervoudige waardecreatie niet altijd een eenduidig moment. Soms wordt in de ontwerpfase door prototyping al een begin gemaakt met de uitvoering. Soms wordt een besluit in delen genomen of kunnen in deze fase nog koppelingen worden gemaakt die weer van invloed zijn op het ontwerp. Voor deze fase is het nodig dat er een goede inschatting wordt gemaakt van de impact en effecten van een integrale oplossing.

De uitdaging in deze fase is het nemen van besluiten op basis van meervoudige waarden. Want welke waarden zijn uiteindelijk doorslaggevend voor de keuze voor een integrale oplossing? Wie komt welke waarde toe bij een besluit? Hoe weeg je verschillende waarden tegen elkaar af?

Aan het einde van deze fase 

  • is besloten welk integraal ontwerp en de bijbehorende meervoudige waarden gerealiseerd zal worden
  • zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en het beheer van het integrale ontwerp
  • zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de te realiseren meervoudige waarden