Verkenning & definitie

Bij meervoudige waardecreatie gaat het om denken, ontwerpen en doen. Verkenning en definitie staat in het teken van denken, maar dan wel in een open gesprek met samenwerkingspartners. Er wordt gezamenlijk verkend wat de belangrijkste maatschappelijke opgaven rond een project zijn en wat de behoeften en waarden van de belangrijkste actoren zijn. Zo kan gezamenlijk een probleemdefinitie worden gemaakt en de scope van het project worden vastgesteld. Ook is het in deze fase van belang om vooruit te kijken naar de fase van ontwerpen en doen en de rol die elk van de partijen wil, moet en kan spelen in de samenwerking. De uitdaging in deze fase is om breed te verkennen wie, met welke waarden en doelen aan welke opgaven wil werken, maar ook te ‘trechteren’ en te besluiten wat géén onderdeel zal zijn van de plan & ontwerpfase.

Aan het einde van deze fase is verkend

  • Wie deel uitmaakt van de coalitie
  • Aan welke opgaven de coalitie wilt werken
  • Welke waarden en doelen als uitgangspunten worden meegegeven voor het ontwerpen van integrale oplossingen

In het geval van nieuwe inzichten, opgaven of relevante partners kan altijd teruggekeerd worden naar deze fase.