Wie moet ik bij mijn project betrekken?

Voor meervoudige waardecreatie is samenwerking en ook (lokale) afstemming nodig. Het is handig om partijen te betrekken die aan dezelfde opgaven werken of waarmee koppelkansen kunnen worden gemaakt en een ‘waardencoalitie’ te vormen. Tools kunnen helpen om systematisch in kaart te brengen wie er in een gebied aan een opgave werkt en ook welke gedeelde belangen en behoeften er zijn.

Ook is het verstandig om na te denken over de manier waarop burgers betrokken kunnen of moeten worden. In hoeverre mogen zijn meepraten, mee-ontwerpen en/of mee-beslissen?

Omgevingscanvas

Het Omgevingscanvas is een procesmethode voor sociale innovatie bij meervoudige waardecreatie. Het Omgevingscanvas ondersteunt projecten met een praktisch template om op een systematische manier inzichtelijk te krijgen welke visies verschillende actoren,

Bekijk deze tool →