Leren & veranderen

Om meervoudige waardecreatie structureel te implementeren, is het belangrijke om te leren uit projecten en waar nodig bestaande werkwijzen en structuren te veranderen. Het gaat daarbij om het doorbreken van systeembarrières die meervoudig en integraal werken belemmeren. Bekende barrières zijn bijvoorbeeld het sturen op een beperkte set aan criteria of KPI’s, het hanteren van strikt gescheiden budgetten en een al te taakgerichte en specialistische focus. De uitdaging is om binnen bestaande contouren ruimte te bieden voor nieuwe werkwijzen en daarvan te leren.