WeMakeThe.City: Havenstad

Deze middag presenteren we de eerste ideeën die zijn ontwikkeld. Daarna willen we, – zoals in onze kennis-actiewerkplaatsen gebruikelijk is – samen met alle deelnemers aan de middag de gedachtenvorming een stap verder brengen. De ervaring leert dat dit altijd inspiraties kan opleveren voor uw eigen beroepspraktijk.

Waar: Brouwerij de Prael, Nieuwe Hemweg 2 1013 BG Amsterdam (2,5 km van Amsterdam Sloterdijk, ov-fiets aan te raden)
Wanneer: 21 juni 13.30-16.00

In 2050 wil Amsterdam een aardgasvrije stad zijn. Als we het klimaatakkoord van Parijs willen halen zal de alternatieve energie voor “de stad van de toekomst” uit een duurzame bron moeten komen. Terugwinning van energie uit de watercyclus kan een belangrijke leemte vullen. Maar dan moeten we wel slim en tijdig de infrastructuren koppelen.

De ambitie de huidige Westelijke Havengebieden te transformeren tot een levendige, dynamische én duurzame stad van toekomst – in omvang vergelijkbaar met een stad als Haarlem – stelt alle betrokken actoren voor grote uitdagingen. Dit gaan de verantwoordelijke partijen als gemeente, woningcoöperaties en beheerders van infrastructuur ieder voor zich nooit redden. Technisch liggen de ‘koppelkansen water- energie en afvalstromen’ voor het oprapen. Maar die kansen kunnen we alleen pakken als we bestaande routines doorbreken. De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Waternet, Alliander en verschillende vertegenwoordigers van de gemeente verkend wat er zou kunnen, en wat dat zou vergen. De overkoepelende conclusie: deze koppelkansen mogen we niet missen, maar dit vergt wel een rigoureus andere vorm van samenwerking.

Voorlopig programma

13:30 – Welkom
13:35 – Hoe pakken we de koppelkansen: bijdragen aan de duurzaamheidstransitie

  • Dr. Michaela Hordijk – Kennisactiewater & Universiteit van Amsterdam

13:50 – Havenstad – de plannen en  de kansen – Water en Energie

  • Karlijn Kokhuis – Programma Duurzaamheid – Gemeente Amsterdam

14:10 – Havenstad – de plannen – de kansen – Waternet en Alliander
14:30 – Werken in groepen:

  1. Koppelkansen: Water – energie en Ruimte
  2. Koppelkansen: Waar en hoe komt gekoppelde infrastructuur bovengronds?

15:15 – Pauze
15:30 – Plenaire Presentatie en Verrijkingsronde
16:00 – Borrel

Deze middag is onderdeel van WeMakeThe.City, maar gratis toegankelijk voor deelnemers aan Kennisactiewater. Wilt u deze middag bijwonen, schrijft u zich dan HIER in op ons aanmeldformulier.