Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Saskia de Haas nodigt uit: Regie op de ondergrond!

Event: Amsterdam Ondergronds Sprekers o.a: Saskia de Haas, wethouder Van Dantzig, Maarten van Poelgeest Datum: 4 oktober 2023 Tijd: 12-18 uur Locatie: Theater de Meervaart, ...

Enquête: wat is Koppelkansen voor jou?

We zijn benieuwd hoe jij denkt over de waarde van Koppelkansen. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Je doet ons een groot plezier als ...

Column: nieuwe bril

Steeds meer gebieden worden autoluw. Hannah Kandel , adviseur mobiliteit bij Rebel, schreef er een column over voor Stadswerk magazine. Ondanks goede intenties ziet Hannah ...

Amsterdam kiest voor regie ondergrond, Saskia de Haas start als regisseur

Op 5 juli 2023 heeft het MT van het cluster Ruimte en Economie besloten om als gemeente Amsterdam de organisatie rond de ondergrond te versterken ...

Patricia Byrne-de Meijer: “Een mooi voorbeeld van Wezenlijke Winstpunten”

Patricia Byrne-de Meijer is trekker van het Koppelkansenteam Ruimtebesparende Inpassingstechnieken. Ze weet alles over de voor- en nadelen, kosten en baten, en toepassing van deze ...

Ruimtelijke inpassingstechnieken onderweg naar toepassing

Op 18 juli boog een diverse groep van ongeveer 30 mensen van verschillende organisaties zich over twee ondergrondse ruimtewinners. Door kabels en leidingen te stapelen ...

Jean-Paul Rocour: ‘Zet deze samenwerking voort bij implementatie’

Voor Jean Paul Rocour, directie Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam is de samenwerking rond ruimtebesparende inpassingstechnieken een mooi voorbeeld van integraal werken. ...

Taal van transitie: Omdenken

Koppelkansen verrijkt menig presentatie en werkoverleg met woorden en uitdrukkingen. In deze rubriek beschrijven we de wereld achter deze taal. Deze keer: Omdenken. Door John ...

5 vragen over Ruimtebesparende Inpassingstechnieken

De ondergrond zit op veel plaatsen overvol, terwijl we steeds meer elektriciteit nodig hebben, warmtenetten willen aanleggen, en opslag voor water nodig hebben. Hoe maken ...

Uit de praktijk van cocreatie

Hoe kwamen de koppelkansen tot stand in de zoektocht van het Koppelkansen-team naar ruimtewinst in de ondergrond voor nutsinfrastructuur? In deze rubriek laten we zien ...

Koppelkansen bij Klimaatevent gemeente Amsterdam: in samenhang kunnen we versnellen

Onlangs was Koppelkansen te gast als spreker op het derde Klimaatevent van gemeente Amsterdam. Aanjager Maarten Claassen riep het publiek op om de beweging verder ...

010 meets 020: Koppelkansen te gast in Rotterdam

Thema: Leiderschap in opgavegericht ontwikkelen Op 25 mei was Koppelkansen te gast in Rotterdam, waar net als in Amsterdam hard wordt gewerkt aan verduurzaming van ...