Coördinatiestelsel Werken in Openbare Ruimte wordt netwerkorganisatie

leidingen-en-buizenwerk-vijzelstraat

Begin december is het advies herijking coördinatiestelsel positief ontvangen door de samenwerkende partners. Hiermee committeren zij zich aan een doorontwikkeling van het coördinatiestelsel naar een breder en strategisch netwerk. Susan van de Laak, adviseur bij Common Eye, begeleidde het adviestraject en vertelt wat erbij komt kijken om het wenkend perspectief te realiseren.

Waarom is een herijking nodig?

De huidige samenwerking is erop gericht om het werken in de openbare ruimte zo veel als mogelijk te combineren tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten en met zo weinig mogelijk overlast. Op dit moment wordt veel aandacht besteed aan praktische problemen om dit voor elkaar te krijgen. Onder invloed van onder andere de energietransitie en gewenste verduurzaming merken we dat deze benadering niet meer voldoet. Daarom hebben we voor de zomer gesprekken gevoerd met de partners, en zijn we tot het advies gekomen om de focus van de samenwerking te verbreden naar de langere termijn: het maken en houden van een vitale, toekomstbestendige stad Amsterdam. De partners zijn: Gemeentelijke vervoersbedrijven (GVB), Waternet, Liander, Vattenfall, KPN, Vodafone/Ziggo, Open Dutch Fiber en de gemeente Amsterdam.

Wat gaan we ervan merken?

Als het advies goed gevolg krijgt, gaan we meer van elkaar leren en kunnen we betere integrale oplossingen vinden die bovendien recht doen aan de belangen van alle partijen. De samenwerking en besluitvorming wordt effectiever, omdat dit proces begeleid zal worden.

Wat vraagt dit van de partners?

Zij gaan met elkaar de huidige samenwerking (door)ontwikkelen tot een netwerkorganisatie, met een netwerkbureau en netwerkdirectie. Dat laatste gaat het directeurenoverleg Openbare Ruimte op zich nemen; het netwerkbureau zal worden bemenst vanuit de samenwerkende partijen. Het bureau zal een kleine, wendbare groep zijn die de samenwerking op alle niveaus ondersteunt, en daarmee eigenlijk de hoeder is van effectieve samenwerking en besluitvorming. Waternet, Liander, Vattenfall en de Gemeente Amsterdam hebben toegezegd een medewerker hiervoor te willen leveren.

Wat zie je als de grootste uitdaging voor de netwerkorganisatie?

De eerste uitdaging zal in het begin vooral zijn om niet weer te vervallen in de dagelijkse waan van de dag. Maar in samenwerkingen als deze is collectief eigenaarschap de grootste uitdaging. De vraag is hoe je partners en mensen blijft committeren vanuit positieve energie, en niet ‘omdat het moet’. Op diverse onderdelen zullen we met werkgroepen aan de slag gaan. De uitkomsten van deze werkgroepen worden beschikbaar gesteld voor het hele netwerk. Zo kan ieder zijn of haar interesse volgen, en hoef je niet meer overal bij te zijn. Deze manier van werken gaat niet goed meer samen met consensus, en daarom adviseren we om over te stappen op consent-besluitvorming (‘geen bezwaar’). Consent betekent dat je elkaars belangen respecteert, en elkaar wat gunt.

Hoe zie je de samenwerking met Koppelkansen, Bestuursopdracht Duurzame Toekomst en Energie voor de Stad?

We zullen onderzoeken waar we elkaar raken of overlappen, en waar het zinvol is om te verbinden of in elkaar te schuiven. Er zijn veel kansen, maar je moet de synergie wel slim opzoeken, en niet alles in een hok willen stoppen. We moeten in ieder geval voorkomen dat we dingen dubbel doen en aan de andere kant gebruikmaken van elkaars krachten. Laten we alvast beginnen met elkaar informeren, zodat je van elkaar weet wat je doet. Dan kun je de kansen pakken die zich voordoen.

Meer informatie
Het Coördinatiestelsel in Amsterdam
Proces WIOR (Werken in Openbare Ruimte in Amsterdam)

Koppelkansen