Directeurenoverleg Koppelkansen: ‘Bestuurlijk lef nodig’

sinterklaas-kado-aan-DO-5-dec-2023

De deelnemers aan het directeurenoverleg Koppelkansen kregen op 5 december een chocoladeletter cadeau: de R …van Radicaal. Vergezeld met een prangend sinterklaasgedicht ‘namens alle Amsterdammers’. Het werd de aftrap van een vurige bespreking, waarin werd besloten het programma met een jaar te verlengen. Koppelkansen moet gaan ankeren in de organisaties, nu het zich ontwikkelt van innovatieve ‘buitenboordmotor’ tot bestendige ‘boot’.

Om de activiteiten en oogst uit het Koppelkansen-programma te kunnen implementeren, is systeeminnovatie nodig. De directeuren hebben daarom besloten zich de komende maanden te richten op bestuurlijke agendering van dilemma’s binnen de thema’s Financiering en Governance.

Het kernteam zal de komende maanden verder bouwen aan de doorontwikkeling van de kansrijke IGP-methodiek. Dit doet het in relatie tot verbindingen zoals de bestuursopdracht Duurzame Toekomst en Coördinatiestelsel Amsterdam. Want de urgentie om te komen tot een grootschalige, integrale gebiedsgerichte aanpak is steeds duidelijker geworden. Om te voorkomen dat geld, tijd en menskracht worden verspild aan niet echt noodzakelijke oplossingen voor problemen van gisteren en vandaag, is het nodig om maximaal in te zetten op synergie, samenwerking en bijdragen aan elkaars inspanningen, zo vindt het Koppelkansen kernteam en directeurenoverleg.

Uit de eerste verkenning onder initiatieven en programma’s die werken aan een toekomstbestendige stad, is veel steun gebleken voor deze gedachte. Er zijn drie werksessies en vele afzonderlijke gesprekken gevoerd over mogelijke verbindingen, met onder meer Liander, Waternet, Stadsdelen & Gebieden, Energie voor de Stad en Klimaatadaptatie. De komende maanden wordt een gezamenlijk plan verder uitgewerkt.
Wil je bijdragen? Mail ons vooral!

Meer weten
Wil je meer weten over de verkenning van samenwerking tussen initiatieven en programma’s voor een toekomstbestendige stad? Lees de verslagen van de eerste werksessie (2 november 2023) en de tweede werksessie (21 november 2023)

Koppelkansen