Team Integraal Gebiedsplan Bloemenbuurt legt stevige basis voor plan van aanpak

bloemenbuurt-3

Wirin Kandhai (projectmanager Amsterdam) en Liselot van der Knaap (omgevingsmanager Amsterdam) zijn aanjagers van de samenwerking in het casusgebied Bloemenbuurt. De afgelopen maanden zijn flinke stappen gezet in de stakeholdersamenwerking. Hoe heeft support vanuit de leergang Systeeminnovatie en het Kennisactieprogramma de samenwerking in een stroomversnelling gebracht?

Waar staan jullie met het casusgebied Bloemenbuurt?

In de Bloemenbuurt vallen vele opgaven samen. Denk aan groot onderhoud, vervanging van het riool, warmtetransitie enzovoorts. Na een proces van verbinden en het verkennen van ieders opgaven, zijn we er onlangs in geslaagd de (kern)partners – gemeente Amsterdam, Waternet, Vattenfall, Woningcoörperatie en Alliander – te committeren aan een gezamenlijke opgave voor de Bloemenbuurt. De volgende stap is het ontwikkelen van een plan van aanpak.

Wat is de kern van de gezamenlijke opgave?

We richten ons op een zo groot mogelijke impact, waardoor het accent minder ligt op enkel het minimaliseren van kosten. In deze buurt spelen sociaal-economische problemen, en is verbinding met het sociale domein belangrijk. Het is ook expliciet onderdeel van onze opdracht. We zijn daarom blij dat sinds kort de woningcorporaties en Aanpak Noord ook zijn aangehaakt in deze samenwerking. Zij hebben een belangrijke verduurzamingsopgave voor hun woningen.

Hoe heeft de leergang Systeeminnovatie bijgedragen aan deze samenwerking?

We zijn als team van 8 gestart met de leergang, maar zijn uiteindelijk gegroeid tot een team van 14 mensen met daaromheen nog partners en specialisten. De leergang heeft ons tijd en ruimte gegeven om te investeren in commitment en tegelijkertijd handvatten geboden om zo’n opgave te managen. Er is vertrouwen opgebouwd, waardoor we allemaal deelgenoot zijn geworden van het probleem en de oplossing. Vanuit die basis kunnen we elkaar steunen, in plaats van met elkaar te strijden om voorrang van onze eigen opgaven. Zo ontstaat ruimte voor het passen en meten. Grenzen die vast leken te liggen, blijken dan toch iets opgerekt te kunnen worden.

Wanneer kwam de samenwerking in een stroomversnelling?

Dat was de periode kort na de laatste dag van de leergang. De doorbraak kwam doordat Fabi van Berkel, als actieonderzoeker verbonden aan Koppelkansen, instrumentarium inbracht voor bepaling van maatschappelijke waarde van de diverse opgaven. Zij heeft al ervaring in vergelijkbare casuïstiek, terwijl dit voor ons allemaal nieuw is. De waardebepaling is nodig om een afwegingskader op te kunnen stellen – en daarmee een belangrijke stap richting het te ontwikkelen plan van aanpak.

Wat is je advies aan teams zonder deze ondersteuning?

Durf de pijn aan te gaan met elkaar. Stel de vraag achter de vraag, en verval niet in de klassieke wijze van escaleren, maar maak elkaar deelgenoot van je worstelingen. Dan is er veel meer mogelijk. Zorg ook voor commitment in je organisatie, zodat je de bestaande kaders voorbij mag gaan en heel belangrijk: dat je tijd mag investeren in het opbouwen van de samenwerking. Zoek mensen op die al meer ervaring hebben met deze processen – maar accepteer tegelijkertijd dat zoeken erbij hoort.

Meer informatie over de IGP-aanpak

Koppelkansen