Terugblik: Koppelkansen Actueel op 17 maart

IMG_8222

Op 17 maart is een flinke groep – vanuit diverse achtergronden – online en fysiek bijgepraat op de Koppelkansen-aanpak door Waternet-directeur Saskia de Haas, coördinator Citydeal Openbare Ruimte Bart Stoffels, en het kernteam Koppelkansen. Aanjager Maarten Claassen leidde het gesprek tijdens de lunchlezing

Wil je het verhaal nog eens nalezen of kon je er niet bij zijn? Bekijk hier de presentatie Koppelkansen Actueel.

Deelsessies
In de Kraak-de-vraag-sessies zijn drie groepen aan de slag gegaan met de Koppelkansen-aanpak: hoe kan deze nog beter, scherper, concreter of effectiever? In elke sessie bracht een kernteamlid (de inhoudelijke expert) een vraag op tafel, en nodigde de groep uit om – d.m.v. verdiepende vragen – oplossingen en ideeën aan te dragen voor het vraagstuk.

Presentatie deelsessie 1: Puzzel mee met het IGP! (o.l.v. Lidwien Besselink, gemeente Amsterdam)
Presentatie deelsessie 2: Meer(voudige) waarde creëren: hoe komen we samen tot slimme gecombineerde oplossingen? (o.l.v. Joeri Naus, UvA)
Presentatie deelsessie 3: Orde in de ondergrond: hoe komen we van uitlegschema naar integraal toetsingskader? (o.l.v. Eric van den Beuken, gemeente Amsterdam)

Koppelkansen