Koppelkansen Casus-Dialoog: leren van elkaars ervaringen en inzichten

Herfstbladeren

Het Koppelkansen Traject bestaat uit de casusgebieden Amstelstad, Binnenstad (Gracht van de Toekomst) en Haven-Stad. Centraal staat in alle casusgebieden de zoektocht naar integrale oplossingen voor diverse grote maatschappelijke opgaven van de stad: de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en de datatransitie.

De drie casusgebieden verschillen onderling van elkaar, en beschikken ieder over specifieke gebiedskenmerken. Amstelstad wordt de komende jaren getransformeerd van een kantorengebied naar een duurzame stadswijk met een mix van functies, Haven-Stad wordt van een industriegebied naar een complete stad binnen de stad herontwikkeld, en bij de Gracht van de Toekomst ligt de focus op de binnenstad en de UNESCO beschermde grachtengordel.

In het afgelopen jaar heeft elk casus zich op zijn eigen manier verder ontwikkeld. Het is daarom nuttig voor de casusteams om te leren van elkaars inzichten en ervaringen. Op 2 november was om die reden een casus-dialoog georganiseerd. Ieder team bracht een ‘icoon’ en een ‘vraagstuk’ in. Wat hebben elk van de casusteams voor interessants te bieden? En waar kunnen andere teams mee helpen?

Benieuwd? Lees het verslag van de eerste Koppelkansen Casus-Dialoog

Door | Lotte Bruinsel & Joeri Naus

Koppelkansen