Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Update IGP-casusgebieden ‘Door anders in te richten, ontstaat meer ruimte’

Binnen Koppelkansen proberen samenwerkende partners slimme, integrale oplossingen te ontwerpen die bijdragen aan meerdere opgaven en ambities tegelijk in het beheer en de ontwikkeling van ...