Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

‘Samen puzzelen is een kwestie van geven en nemen’

Stadsontwikkeling doen we in gezamenlijkheid. Dat besef is goed geland binnen de samenwerkende partners binnen Koppelkansen, ziet Marten Klein, directie Ingenieursbureau gemeente Amsterdam. De uitdaging ...