Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Directeurenoverleg Koppelkansen: ‘Bestuurlijk lef nodig’

De deelnemers aan het directeurenoverleg Koppelkansen kregen op 5 december een chocoladeletter cadeau: de R ...van Radicaal. Vergezeld met een prangend sinterklaasgedicht ‘namens alle Amsterdammers’. ...

Directeurenoverleg Koppelkansen: ‘Tijd voor radicale stap’

Koppelkansen slaagt erin te inspireren tot nieuwe samenwerking, zo blijkt uit de respons op de enquête waarin we betrokkenen bevroegen over de toekomst(visie) van Koppelkansen. ...

Amsterdam kiest voor regie ondergrond, Saskia de Haas start als regisseur

Op 5 juli 2023 heeft het MT van het cluster Ruimte en Economie besloten om als gemeente Amsterdam de organisatie rond de ondergrond te versterken ...

Jean-Paul Rocour: ‘Zet deze samenwerking voort bij implementatie’

Voor Jean Paul Rocour, directie Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam is de samenwerking rond ruimtebesparende inpassingstechnieken een mooi voorbeeld van integraal werken. ...

‘Samen puzzelen is een kwestie van geven en nemen’

Stadsontwikkeling doen we in gezamenlijkheid. Dat besef is goed geland binnen de samenwerkende partners binnen Koppelkansen, ziet Marten Klein, directie Ingenieursbureau gemeente Amsterdam. De uitdaging ...

‘Uiteindelijk kan iedere partner de vruchten plukken van koppelkansen’

Hoe kom je van een lappendeken aan opgaven, sturingen en budgetten tot integraal werken - mét de nodige vaart en resultaatgerichtheid? Directielid Annemarij Kooistra ziet ...

Durf jij missiegedreven te escaleren?

Marloes Michels, afdelingshoofd Expertise bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam, ziet vruchtbare grond voor het realiseren van de klimaat- en energietransitie ...

‘Het moment voor meer sturing op integraliteit is nu’

Saskia de Haas (directeur assets Waternet) ziet de uitdagingen in de transitie naar een duurzame stad steeds groter worden nu resources onder druk komen te ...

Uit het Lab, de organisatie in!

Nu we instrumenten zoals het Integraal Gebiedsplan en het Uitlegschema in handen hebben om integraal te kunnen werken, verdient de implementatie ervan onze volle aandacht. ...