Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

‘Voed onze ontwikkelagenda voor organisatieverandering’

‘Het IGP is begonnen als een theoretisch idee. Inmiddels zijn we ook aan het ontdekken hoe het ons kan helpen de huidige manier van werken ...

Koppelkansen koerst op implementatie

Om een toekomstbestendige, inclusieve en beheerbare stad te kunnen ontwikkelen, is integrale samenwerking nodig. Toen Koppelkansen vijf jaar geleden startte, praatten we over deze ambities ...

Koers 2023: van idee naar resultaat

Nu diverse systeeminnovaties vanuit Koppelkansen de praktijk dichter naderen, is doorontwikkeling van kansrijke innovaties belangrijk. Het kernteam heeft, vanuit het brede programma, een aantal projecten ...

In ieder schuilt een koppelkanser

We gaan als Koppelkansen onze ambities alleen waarmaken met een tijdige, niet-vrijblijvende samenwerking. Daarvoor zijn meer collega’s en samenwerkingspartners nodig, stellen Koppelkansen-kernteamleden Martine Coevert, Eric ...

Implementatie vraagt om eigenaarschap en sturing

Koppelkansen werkt ‘van inspiratie naar implementatie’. Het kernteam zoekt meer aansluiting met de lijnorganisaties en opdrachten. Dat levert weer nieuwe vragen: hoe agenderen we een ...

Koppelkansen in 2022 strakker aan de bal

Koppelkansen is twee jaar onderweg en heeft in die periode waardevolle ervaring opgedaan én instrumenten ontwikkeld voor integraal werken. Maar de reis is nog niet ...

Op naar 2021: Een nieuwe fase in het Koppelkansen Traject

In de twee jaar dat het Koppelkansen Traject onderweg is, zijn er belangrijke stappen gemaakt. Waar het bij de officiële start in 2019 nog zoeken ...

Governance van de Amsterdamse ondergrond: vraagstukken, barrières en oplossingsrichtingen

Amstelstad, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Amsterdam, wordt de komende jaren ontwikkeld naar een duurzame stadswijk. Dit heeft een flinke impact op de ...

Koppelkansen gaat van start, nu echt!

Zoals bekend komen er grote nuts-opgaven op de stad af: klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en de digitale stad. Deze uitdagingen zijn te groot ...