Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Hoe wegen we de effecten en impact voor waarden tegen elkaar af?

Omdat met verschillende integrale ontwerpen niet altijd dezelfde meervoudige waarden gerealiseerd zullen worden, is een besluit voor één integraal ontwerp meestal niet eenduidig. In een ...

Hoe kunnen we bepalen of een integraal ontwerp de gewenste waarden realiseert?

Verschillende integrale ontwerpen of oplossingen zullen ook verschillende meervoudige waarden realiseren. Het uitvoeren van een (ex ante) impact- of effectanalyse is belangrijk omdat het inzichtelijk ...

Participatieve waarde-evaluatie

Participatieve Waarde Evaluatie Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie Participatieve Waarde Evaluatie is een methode om beleidsopties te evalueren en ...

Multicriteria Deliberatie methode

Multicriteria Deliberatie Methode Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Figuur 1: Schematische weergave van een proces op basis van multi-criteria deliberatie voor de ...

Maatschappelijke kosten-baten analyse

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Fasering van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse uit de algemene leidraad voor MKBA's ...