Kenniswerkplaats: Leren, Verbinden, Inspireren | 11 maart 2019

Als bestuurder, praktijkvernieuwer of wetenschapper in de watersector bent u betrokken bij grote maatschappelijke transities. Deze transities zetten de traditionele rolverdelingen onder druk. Duidelijk is dat er meer en andere organisaties nodig zijn voor oplossingen, maar samenwerking in de praktijk blijft ingewikkeld. Tijdens de kenniswerkplaats staan een aantal innovatieve projecten zoals Oosterwold, Brainport Smart District, Koppelkansen Amsterdam, Superlocal en Perspectief in de Polder op de agenda. Het programma is gebaseerd op de resultaten van drie jaar actie-onderzoek door het Kennisactieprogramma Water. Tijdens de kenniswerkplaats brengen we ervaringen en inzichten samen om gezamenlijk tot een agenda voor de toekomst te komen.

Waar: Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam
Wanneer: Maandag 11 maart 2019
Direct aanmelden: www.kennisactiewater.nl/contact/aanmelden-interregionale-kenniswerkplaats/ (Heeft u zich al aangemeld, dan hoeft dat niet nogmaals.)

Programma

 • 18:30  Ontvangst op het kennisactie marktplein met voorbeelden en resultaten
 • 19:00  Start plenaire programma: met bestuurder Wiegert Dulfer, wetenschapper John Grin en praktijkvernieuwer Maarten Claassen
 • 19:10  Gedegen, gedragen en vernieuwend: drie jaar Kennisactieprogramma door Andrew Segrave
 • 19:20  Vier cases in de schijnwerpers: Superlocal Kerkrade, het koppelkansentraject Amsterdam, gebiedsontwikkeling Oosterwold en Brainport smart district.
 • 19:50  Reflecties door het team Kennisactieprogramma
 • 20:00  Netwerken in gesprek: dialoog tussen praktijk, wetenschap en bestuur over persoonlijke opgaven
 • 20:15  De wijsheid van het netwerk: gezamenlijke opgaven
 • 20:30  Column van Socrates Schouten
 • 20:35  Agenda voor de toekomst
 • 20:55  Afsluiting

Bent u als bestuurder, praktijkvernieuwer, ondernemer of wetenschapper al betrokken bij het Kennisactieprogramma, of wilt u uw ervaring delen en nieuwe inzichten opdoen, dan bent u van harte welkom in de verdiepende workshops ‘s middags. Tussen de workshops en het avondprogramma bieden we u graag een eenvoudig diner aan.

Middagprogramma met verdiepende workshops:

 • 14:00  Ontvangst op het kennisactie marktplein met voorbeelden en resultaten
 • 14:30  In 4 subgroepen aan de slag. Met ervaringsdeskundige, wetenschapper en moderator in gesprek over centrale kernthema’s voor bestuurlijke vernieuwing: (1) kerntaak of meer, (2) mate van samenwerking, (3) verandervermogen (4) meervoudige waarde creatie.
 • 15:45  Wisselmoment
 • 16:00  Vanuit je eigen rol aan de slag. In deze werksessies gaan bestuurders met bestuurders, wetenschappers met wetenschappers, enzovoort in gesprek over de vragen en dilemma’s zij zich bezig houden. Hoe gaan we in onze rol vorm geven aan de beoogde transitie? En wat vraagt dit van ons?
 • 17:15  Borrel, netwerken en diner op het marktplein

U kun er ook voor kiezen een deel van het programma bij te wonen. Dus alleen de werkgroepen (14:00 – 17:30) of alleen het plenaire gedeelte dat om 19:00 start.

Meer over KennisActieWater

Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen. Het klimaat, de ecologie en de economie zorgen constant voor nieuwe uitdagingen. Bestuurders, inwoners, technologieontwikkelaars en onderzoekers willen graag een duurzame en veerkrachtige stad en polder die voorbereid is op de toekomst.

Om te anticiperen op de toekomst van waterbeheer en een circulaire en duurzame waterketen, is het van groot belang te leren van, en te experimenteren met, nieuwe technieken, samenwerkingen, en governance-modellen. Het stimuleren van een waterbewuste en duurzame samenleving vergt co-creatie en het vereist dat we waterbeheer, wetenschap, werk en welzijn sterker met elkaar verbinden. Het Kennisactieprogramma Water is in 2017 daarom ook opgesteld met bijzondere aandacht voor zowel de wetenschappelijke kwaliteit als een breed draagvlak. De essentie is: samen vernieuwend organiseren.

Met kennisontwikkeling en kennisvalorisatie draagt het Kennisactieprogramma Water sinds 2018 actief bij aan een vergaande integratie van beleidsdomeinen Water, Energie en Circulariteit in het Amsterdamse co-creatie traject Koppelkansen. Daarnaast wordt kennis en ervaring ontwikkeld en uitgewisseld met andere proeftuinen, zoals gebiedsontwikkeling Oosterwold, Brainport Smart District (BSD), en de klimaat adaptieve wijk Superlocal. Het Kennisactieprogramma Water ook verbonden aan het BTO programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). In 2018 schreef de OECD een review over zeven innovatieve voorbeelden van transities in de publieke sector wereldwijd, waaronder het Kennisactie Programma. De OECD vind het Kennisactieprogramma een toonbeeld van een vernieuwende systemische aanpak en publiceert binnenkort haar bevindingen. Het Kennisactieprogramma is goed op weg.

Afgelopen 3 jaar zijn onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, VU Amsterdam, Wageningen University, TU Delft, AMS Institute en KWR Watercycle Research Institute veel nauwer gaan samenwerken met bestuurders en praktijkvernieuwers om de governance vraagstukken rondom de benodigde transities te tackelen. In hun rol als reflexieve participanten passen de onderzoekers hun inzichten direct toe in deze co-creatie processen. Bekendheid met de context leidt tot betere timing en het leren overbruggen van taalverschillen en vergroot de kans dat onderzoek maatschappelijke impact heeft. De onderzoekers hebben veel energie gestoken in het uitvinden van een passende rol in co-creatie trajecten. De uitkomsten van ons werk, onder andere in de co-creatie trajecten, is zowel gedegen als gedragen. De kenniswerkplaats van 11 maart is een mooi moment om stil te staan bij de waarde en toekomst van het programma.