Kenniswerkplaats: Leren, Verbinden, Inspireren | 11 maart 2019

Bent u als bestuurder, praktijkvernieuwer of wetenschapper in de watersector betrokken bij de grote maatschappelijke transities? Vergen deze transities meer dan uw rol traditioneel toelaat? Merkt u ook dat u andere organisaties nodig hebt, maar blijkt samenwerken in de praktijk toch ingewikkeld? Of heeft u in Oosterwold, Brainport Smart District, Koppelkansen Amsterdam, Superlocal of een ander innovatief project kennis opgedaan waarmee u anderen verder kan helpen? Dan is de Kennisactiewerkplaats “Vernieuwing in Watergovernance” de plek waar u moet zijn.

Wie komen er: Bestuurders, initiatiefnemers, projectleiders, wetenschappers en praktijkvernieuwers betrokken bij cocreatie van de (water)infrastructuur van de toekomst.
Waarom komen zij: Omdat ze geïnteresseerd zijn in vernieuwing in watergovernance, zoals de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, burgerbetrokkenheid en meervoudige waardecreatie.
Wanneer: Maandag 11 maart 2019, 14:30 uur – 21:30 uur
Waar: Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Korte Ouderkerkerdijk 7, Amsterdam

Het programma is gebaseerd op de resultaten van drie jaar actie-onderzoek door het Kennisactieprogramma Water. Tijdens de kenniswerkplaats leren we graag van uw ervaringen, ook om gezamenlijk een nieuwe agenda voor de komende periode te definiëren.

Het gedetailleerde programma ontvangt u eind februari. Op hoofdlijnen is het programma als volgt:

14:00  Ontvangst.
14:30  Werkgroepen rondom thema’s als veranderende rollen van organisaties, burgerbetrokkenheid en ontzorging, innovatie en risicobereidheid, meervoudige waardecreatie en nieuwe financieringsmodellen.
17:30  Borrel, netwerken en diner.
19:00  Oogst en inzichten na 3 jaar kennis-actie-water; inspirerende voorbeelden, lessen van vallen en opstaan en opgaven voor morgen. Een plenair programma met volop ruimte voor dialoog.
21:30  Afronden en napraten.

U kun er ook voor kiezen een deel van het programma bij te wonen. Dus alleen de werkgroepen (14:00 – 17:30) of alleen het plenaire gedeelte dat om 19:00 start.

Aanmelden kan via: https://www.kennisactiewater.nl/contact/aanmelden-interregionale-kenniswerkplaats/.

Meer over de Kenniswerkplaats

Vernieuwers ontwerpen innovatieve oplossingen voor duurzame en veerkrachtige (water)infrastructuur op diverse plekken in Nederland. In integrale, participatieve pilots zoals de volgende voorbeelden verkent Nederland een nieuwe toekomst waarbij het draait om samen vernieuwend organiseren.

Bent u betrokken bij deze trajecten, of andere soortgelijke cocreatie processen, dan is dit een interessante bijeenkomst voor:

  • het uitwisselen van kennis in expertsessies rondom de belangrijkste, gedeelde (water)governance vraagstukken.
  • het vergroten van uw netwerk door collega strategen, beleidsadviseurs, projectmanagers en bestuurders te ontmoeten en te spreken over wat er nu speelt.
  • het opdoen van inspiratie en inzichten, gevoed door 3 jaar kennis-actie-water cocreatie en keynote presentaties.