Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Leergang betrekt leidinggevenden bij systeeminnovatie

De tweede editie van de leergang systeeminnovatie was een on the job training, waarbij het leren aansloot op het dagelijkse werkritme van de deelnemende teams. ...

Op weg naar versie 3.0: digitalisering van de leergang systeeminnovatie

Voor de camera: Anouk de Wit, organisator van de leergang vanuit Ruimte en Duurzaamheid Amsterdam De tweede editie van de leergang systeeminnovatie is inmiddels bijna ...

‘Voed onze ontwikkelagenda voor organisatieverandering’

‘Het IGP is begonnen als een theoretisch idee. Inmiddels zijn we ook aan het ontdekken hoe het ons kan helpen de huidige manier van werken ...

IGP Leergang systeeminnovatie van start

In april 2023 is de tweede editie van de leergang systeeminnovatie gestart. Het is een ‘on the job’ leertraject dat aansluit bij het Integraal Gebiedsplan ...

‘We leerden af dat je een probleem meteen moet oplossen’

De tweede editie van Koppelkansen Actueel stond op 7 juni in het teken van Leren en Ontwikkelen. In deze co-productie met de Leergang Systeeminnovatie blikten ...

‘Slimmer organiseren begint met het verkennen van elkaars leefwereld’

Als ontwerper van de openbare ruimte zoekt Harm-Klaas Naaijer, werkzaam bij Ruimte en Duurzaamheid van gemeente Amsterdam, van nature al naar slimme combinaties. Hoewel de ...

‘Stellen we de juiste vraag in onze samenwerking?’

Michael Preng, assetbeheerder ondergrondse infra drinkwater- en afvalwaterleidingen bij Waternet, liep de afgelopen jaren regelmatig aan tegen de vraag: ‘hoe kunnen we het anders doen ...

‘Dit is serious business!’

Martine Coevert is sinds kort werkzaam bij gemeente Amsterdam als strategisch adviseur ondergrond bij het Ingenieursbureau, én neemt deel aan de pas gestarte opleiding ‘Nieuw ...

Systeeminnovatie, hoe doe je dat eigenlijk? Een verslag van de eerste Masterclass Reflexief Interactief Ontwerpen

Duurzame gebiedsontwikkeling vereist 'systeeminnovatie'. Maar wat houdt dat precies in? Hoe werk je daar eigenlijk aan? En wat kom je dan allemaal tegen? Op 2 ...