Amsterdam en Rotterdam staan voor vergelijkbare uitdagingen

noorder-ij-plas-haven-stad

Rotterdam en Amsterdam staan voor vergelijkbare uitdagingen in de transitie naar een toekomstbestendige stad. Op initiatief van Koppelkansen is twee jaar geleden een uitwisseling gestart om van en met elkaar te leren, waarover betrokkenen op 10 juni in Pakhuis de Zwijger meer vertellen.

Lees meer over de samenwerking tussen Amsterdam en Rotterdam

Bekijk de video over Vitale systemen in Rotterdam

In casusgebied Havenstad wordt gewerkt aan de ‘Stad van de Toekomst’. Havenstad bestaat uit deelgebieden die verschillen van identiteit. Er vindt een gefaseerde transformatie plaats van (haven)bedrijvigheid naar gemengde stad. Het doel is om in co-creatie tot een hoogwaardig, toekomstbestendig leefmilieu bij hoge dichtheid te komen. Lees meer over deze case.

In casusgebied Bloemenbuurt komen veel opgaven samen: groot onderhoud aan de openbare ruimte, de klimaatbestendigheid verbeteren, het verzwaren van de capaciteit van het elektriciteitsnet, de vervanging van het rioolstelsel, en het realiseren van voorzieningen voor de warmtetransitie die nodig is. In het casusgebied is bovendien samenwerking met bewoners om de openbare ruimte te verbeteren. Lees meer over deze case.

Koppelkansen