010 meets 020: Koppelkansen te gast in Rotterdam

well-done-is-better-than-well-said

Thema: Leiderschap in opgavegericht ontwikkelen

Op 25 mei was Koppelkansen te gast in Rotterdam, waar net als in Amsterdam hard wordt gewerkt aan verduurzaming van de stad. Deze dag was onderdeel van een leiderschapsprogramma van de gemeente Rotterdam, en geprogrammeerd rondom de vraag: welk leiderschap neem ik, jij, en de organisatie om complexe vraagstukken aan te gaan?

De inbreng van bevlogen vernieuwers maakte het tot een energieke dag vol inspiratie en uitwisseling. Prangende kwesties werden niet geschuwd, en leidden tot de constatering: het vergt méér leiderschap om deze vraagstukken verder te brengen. Daarmee deed de dag ook een appèl op de 100 aanwezige leidinggevenden om koudwatervrees te overwinnen, het gesprek aan te gaan met henzelf en hun omgeving, goed te luisteren, en risico-aversie te doorbreken.

Met de onderstaande output van het programma kun je de dag nog wat ‘nabeleven’:

  • Lees de programmaverslagen
    • Ochtendprogramma: presentaties van Rotterdamse collega’s en tour door het gebied van de Merwe Vierhavens
    • Middagprogramma: presentaties van Amsterdamse collega’s en thematafels over opgavegericht leiderschap en transitievraagstukken

Koppelkansen