Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Kansenboek Gracht van de Toekomst is nu al méér dan een boek

Op 23 november is het Kansenboek Gracht van de Toekomst enthousiast ontvangen door de directeuren, Ivo Visser (PBK), Jean-Paul Rocour (Stedelijk Beheer, V&OR), Huibert Baud ...

Pak die Koppelkans!

Koppelkansen-team Gracht van de Toekomst heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de grond voor samenwerking in de binnenstad vruchtbaar te maken. Binnenkort publiceert ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie IV: Levendige stadsgrachten, multifunctionele kademuren & duurzame grachtenpanden

In het Koppelkansen Traject werken de gemeente Amsterdam, Liander en Waternet aan de ‘Gracht van de Toekomst’ in de Amsterdamse binnenstad. Uitgangspunt daarbij is ‘meervoudige ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie III: Vanuit verschillende perspectieven samen ontwerpen

Hoe zouden de grachten, straten en panden in de Amsterdamse binnenstad er in 2100 uit kunnen zien? Hoe koppelen we zo’n toekomstbeeld aan diverse stedelijke ...

Gracht van de Toekomst: Op zoek naar inspirerende toekomstbeelden voor de Amsterdamse binnenstad

“Beschrijf in maximaal 1 A4 hoe het leven van persoon X eruit ziet (dit kun je zelf zijn over 30 jaar, of juist je kleinkind!), die ...

Verduurzamen in de binnenstad van Amsterdam: Opgaven & koppelkansen 9 Straatjes in beeld

Het verduurzamen van stedelijk gebied is geen sinecure. Invulling geven aan ambities omtrent circulariteit, klimaatbestendigheid en duurzame energie vereist flinke hoeveelheden tijd, aandacht, geld en ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie II: Van kernwaarden en opgaven richting schetsontwerp

Op woensdag 5 juni vond de tweede sessie van de ‘Gracht van de Toekomst’ plaats in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De sessie is onderdeel van ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie I: Waardenkaarten maken met bewoners en ondernemers

Wat is waardevol in het gebied van de 9 Straatjes? Welke knelpunten zijn er? En waar liggen de kansen? Er komen grote en complexe opgaven ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar ...

Amstelstad, Binnenstad & Haven-Stad in het kort

© OpenStreetMap: gegevens beschikbaar onder de Open Database License Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie casusgebieden in Amsterdam. In de toekomst kan ...