Kennisactienetwerk

Kenniswerkplaats: Verslag van een dag vol jeukwoorden, complexe vragen en vernieuwende initiatieven

Na drie jaar Kennisactieprogramma Water was de “Kenniswerkplaats” van 11 maart 2019 een goed moment om stil te staan bij de waarde en toekomst van het Kennisactieprogramma. Bestuurders, praktijkvernieuwers, ondernemers en wetenschappers gingen met elkaar in gesprek: Wat hebben we geleerd en hoe gaan we verder? Kernthema: Meervoudige waardecreatie ’s Middags stonden er verdiepende workshops…

Lees bericht

Kenniswerkplaats: Leren, Verbinden, Inspireren | 11 maart 2019

Als bestuurder, praktijkvernieuwer of wetenschapper in de watersector bent u betrokken bij grote maatschappelijke transities. Deze transities zetten de traditionele rolverdelingen onder druk. Duidelijk is dat er meer en andere organisaties nodig zijn voor oplossingen, maar samenwerking in de praktijk blijft ingewikkeld. Tijdens de kenniswerkplaats staan een aantal innovatieve projecten zoals Oosterwold, Brainport Smart District,…

Lees bericht

Documenteren van kennis belangrijk aandachtspunt voor actiegericht onderzoek

Het Kennis-actieprogramma Water is zo dynamisch en actiegericht, dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het vastleggen van kennis. Dat is de hoofdconclusie van een analyse gemaakt door Ellen Bulten, stagiair bij KWR Watercycle Research Institute. Bij wijze van afstudeerstage heeft ze 15 interviews gehouden met sleutelspelers in het programma, waaronder onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders…

Lees bericht

Drinkwater en donorbloed: een koelbloedige businesscase

In Slotervaart, in Amsterdam Nieuw-West, wordt binnenkort het bloed van bloedbank Sanquin gekoeld door middel van koude uit een drinkwatertransportleiding. Met een speciale installatie kan koude uit water worden opgeslagen in de winter en worden gebruikt in de zomer om mee te koelen. Hierdoor wordt in de eerste jaren zo’n 20.000 gigajoule per jaar aan…

Lees bericht

Het Kennis-actieprogramma vanuit een transitieperspectief

Binnen het Kennis-actieprogramma (KAP) wordt nagedacht over water in de circulaire stad van de toekomst om Amsterdam zo duurzamer en veerkrachtiger te maken. Zoals al beschreven in deze blog, zijn betrokken partijen daarbij bereid om na te denken over radicaal andere en vernieuwende manieren van het organiseren (en beheren) van de waterketen. Toch blijkt in…

Lees bericht

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling van zo’n groot en nieuw woon- en werkgebied brengt tal van kansen met zich mee om duurzaam en vernieuwend te bouwen en ontwikkelen. En dat is ook precies het beeld…

Lees bericht

Reflexief participeren: verslag van een workshop

In het Kennisactieprogramma Water proberen onderzoekers op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de transitie naar een circulaire stad. De ambitie is om nieuwe kennis te ontwikkelen in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers, bestuurders en praktijkvernieuwers. Op 4 oktober heeft het kernteam van het programma een workshop gehouden om de aanpak te evalueren. Op basis…

Lees bericht

Een Amsterdamse initiator en casus

In de regio Amsterdam zijn enkele proeftuinen waar burgers en ondernemers experimenteren met nieuwe watertechnieken. Op een kleine schaal onderzoeken ze nieuwe manieren om zelf drinkwater te maken of afvalwater te zuiveren.

Lees bericht