Kennisactienetwerk

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling van zo’n groot en nieuw woon- en werkgebied brengt tal van kansen met zich mee om duurzaam en vernieuwend te bouwen en ontwikkelen. En dat is ook precies het beeld…

Lees bericht

Reflexief participeren: verslag van een workshop

In het Kennisactieprogramma Water proberen onderzoekers op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de transitie naar een circulaire stad. De ambitie is om nieuwe kennis te ontwikkelen in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers, bestuurders en praktijkvernieuwers. Op 4 oktober heeft het kernteam van het programma een workshop gehouden om de aanpak te evalueren. Op basis…

Lees bericht