Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Koppelkansen Actueel op 7 juni over Leren & Ontwikkelen

De tweede editie van Koppelkansen Actueel vindt plaats op dinsdag 7 juni van 12:00 – 13:00 uur, en staat in het teken van Leren & ...

Menukaart van mogelijke maatregelen en technieken

Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem voor 1500 woningen en 12 hectare businesspark startte in 2017 in Brainport Smart District (BSD, Helmond) een cocreatieproces ...

Indicatoren en doelstellingen – geen blauwdruk van middelen

Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem voor 1500 woningen en 12 hectare businesspark startte in 2017 in Brainport Smart District (BSD, Helmond) een cocreatieproces ...

Impactanalyses van ontwerpscenario’s als haalbaarheidstoets

Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem voor 1500 woningen en 12 hectare businesspark startte in 2017 in Brainport Smart District (BSD) een cocreatieproces met ...

-toekomtsvisies- Indicatoren en doelstellingen – geen blauwdruk van middelen

Met de ontwikkeling van een circulair watersysteem voor 1500 woningen en 12 hectare businesspark startte in 2017 in Brainport Smart District (BSD, Helmond) een cocreatieproces ...

-verantwoordelijkheden en regelgeving- Intervisieworkshop: rollen en werkwijze praktijkvernieuwers

Op 16 maart 2021 is er een intervisieworkshop georganiseerd binnen het kennisactie programma. Bij deze online workshop spraken 10 deelnemers van verschillende drinkwaterbedrijven, waterschappen en ...

Balanceren tussen actie en reflectie; een belangrijke opgave in duurzaamheidsprogramma’s

Binnen transdisciplinaire duurzaamheidsprogramma's, zoals KAP Water, ontstaan vaak spanningen tussen actie en reflectie. Dat is een van de conclusies uit een artikel gebaseerd op 28 ...

Balanceren tussen actie en reflectie; een belangrijke opgave in duurzaamheidsprogramma’s

Binnen transdisciplinaire duurzaamheidsprogramma's, zoals KAP Water, ontstaan vaak spanningen tussen actie en reflectie. Dat is een van de conclusies uit een artikel gebaseerd op 28 ...

Synthese 2019: Werken aan Toekomstbestendige Water-Governance

[Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash] De watersector staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie. Opgaven als deze ...

Waterconferentie Brainport Smart District

Op 21 september presenteert Brainport Smart District tijdens een live-uitzending vanuit een studio op de Automotive Campus (Helmond) de ‘Waterconferentie’. Hierbij wordt het onderzoeksrapport ‘Water ...

Toekenning onderzoeksvoorstellen TransB en SteppingOut

Toekenning van twee onderzoeksvoorstellen – TransB en SteppingOut – door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) betekent dat binnen het Kennisactieprogramma Water stappen gezet ...

Stedelijke klimaatinitiatieven aan zet?

Klimaatinitiatieven in de stedelijke omgeving doen zich voor in allerlei soorten en maten. Actoren met uiteenlopende achtergronden spelen daarin een rol. Onderbelicht is of deze ...