Kennisactienetwerk

Drinkwater en donorbloed: een koelbloedige businesscase

In Slotervaart, in Amsterdam Nieuw-West, wordt binnenkort het bloed van bloedbank Sanquin gekoeld door middel van koude uit een drinkwatertransportleiding. Met een speciale installatie kan koude uit water worden opgeslagen in de winter en worden gebruikt in de zomer om mee te koelen. Hierdoor wordt in de eerste jaren zo’n 20.000 gigajoule per jaar aan…

Lees bericht

Het Kennis-actieprogramma vanuit een transitieperspectief

Binnen het Kennis-actieprogramma (KAP) wordt nagedacht over water in de circulaire stad van de toekomst om Amsterdam zo duurzamer en veerkrachtiger te maken. Zoals al beschreven in deze blog, zijn betrokken partijen daarbij bereid om na te denken over radicaal andere en vernieuwende manieren van het organiseren (en beheren) van de waterketen. Toch blijkt in…

Lees bericht

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling van zo’n groot en nieuw woon- en werkgebied brengt tal van kansen met zich mee om duurzaam en vernieuwend te bouwen en ontwikkelen. En dat is ook precies het beeld…

Lees bericht

Reflexief participeren: verslag van een workshop

In het Kennisactieprogramma Water proberen onderzoekers op een vernieuwende wijze bij te dragen aan de transitie naar een circulaire stad. De ambitie is om nieuwe kennis te ontwikkelen in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers, bestuurders en praktijkvernieuwers. Op 4 oktober heeft het kernteam van het programma een workshop gehouden om de aanpak te evalueren. Op basis…

Lees bericht