Rapporten

Documenteren van kennis belangrijk aandachtspunt voor actiegericht onderzoek

Het Kennis-actieprogramma Water is zo dynamisch en actiegericht, dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het vastleggen van kennis. Dat is de hoofdconclusie van een analyse gemaakt door Ellen Bulten, stagiair bij KWR Watercycle Research Institute. Bij wijze van afstudeerstage heeft ze 15 interviews gehouden met sleutelspelers in het programma, waaronder onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders…

Lees bericht

‘Er gaat wel eens wat door het toilet dat er misschien niet door hoort te gaan.’ Maar waarom gaat het zoals het gaat?

We wéten het wel, maar we handelen er niet naar. De afvalscheidingswijzer van Milieucentraal, ‘frituurvet recycle het’, afvalwijzers, Rijksoverheid, ‘niet in het riool’, allemaal geven ze informatie over welke substanties op welke locaties wel en niet weggegooid en weggespoeld mogen worden. Ze beschrijven wat de gevolgen zijn als middelen op de verkeerde plek terecht komen,…

Lees bericht

Governance vraagstukken binnen de water-energie nexus

Wat is systeemintegratie en hoe geef je het proces ernaartoe goed vorm? Deze vraag stond centraal in mijn scriptie onderzoek, waarvan de resultaten vorige week werden voorgelegd aan Waternet, AGV en de Gemeente Amsterdam. In de vorm van een workshop werden de governance vraagstukken die ontstaan bij het koppelen van verschillende infrastructuren zoals water en…

Lees bericht

Het Kennisactienetwerk in beeld

Met het Kennisactieprogramma Water willen we helpen om de watersector voor te bereiden op de circulaire stad.  We ontwikkelen nieuwe kennis door middel van onderzoek, maar willen vooral ook de uitwisseling van bestaande kennis tussen verschillende partijen stimuleren. Zo versterken we het ‘kennisactienetwerk’ rondom water, het netwerk van ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers die nieuwe…

Lees bericht