Projectplannen Koppelkansen Traject Water, Energie & Circulariteit

Tandwielen

In de zomer van 2018 onderschreven de directeuren van Waternet, Alliander (Strategie) en de gemeente (R&D, V&OR, G&O, IB en de CTO) het uitgangspunt dat de grote maatschappelijke uitdagingen waar Amsterdam zich voor gesteld ziet een heel nieuwe vorm van samenwerking vereisen. Deelnemende partijen onderkenden dat dit moeilijk en risicovol is, en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Echter, de kennis die daarvoor nodig is, is nog in ontwikkeling. Tevens werd gesteld dat de vereiste nieuwe samenwerkingsvormen tot op het hoogste niveau van de organisaties gedragen moeten worden, en dat ze ‘on the job’ geleerd moeten worden. De door Koppelkansen voorgestelde aanpak – in drie casusgebieden in de stad concreet aan de slag; al doende leren; in nauw overleg met de directies – werd door de directeuren ondersteund.

Omgaan met spanningen in bestaande structuren

Naar aanleiding van het directeuren-overleg zijn er projectplannen opgesteld voor de casusgebieden Amstelstad, 9 Straatjes en Haven-Stad, alsmede een overkoepelend plan dat ingaat op het leerproces tussen de casussen en de verbinding met bestuurlijk niveau (zie link beneden). De plannen (gepresenteerd aan de directeuren op 31 oktober 2018) zijn het resultaat van werk in het kernteam, overleg binnen de betrokken organisaties en diensten, en diverse co-creatie sessies (Sessie Amstelstad, Sessie Havenstad & Sessie 9 Straatjes) waarin met een bredere geleding van de betrokken organisaties is nagedacht over het proces en de uitgangspunten. De concretisering van de plannen maakte de reële spanning van het willen werken aan integrale oplossingen in nu nog verkokerde organisaties sterk voelbaar. Er is iets nodig dat binnen de huidige structuren nog niet kan. In de plannen beschrijven hoe Koppelkansen wil omgaan met deze spanning, met de onderkenning dat dit een pro-actieve betrokkenheid van het directieniveau vereist.

Meer realiseren met minder investeringen

Met het werkelijk toekomstbestendig maken van de stad zullen grote investeringen gemoeid zijn. Koppelkansen is ervan overtuigd dat, door het samenbrengen van de opgaven, met minder investeringen meer kan worden gerealiseerd. Hoe groot de investeringen zullen zijn die de realisatie van onze plannen met zich meebrengt, is nog niet goed te overzien op dit moment. Daarom heeft Koppelkansen ervoor gekozen een projectplan te presenteren waarin de activiteiten voor 2019 vrij gedetailleerd beschreven zijn. Tevens bevat het projectplan een strategie hoe ’on-the-job’ te leren en tot systeeminnovaties te komen. Op basis van de resultaten uit de ontwerpateliers, de getrokken lessen en de nieuw ontwikkelde kennis worden in de loop van 2019 nieuwe plannen ontwikkeld voor het vervolgtraject.

Download de projectplannen HIER

 

Koppelkansen