Bijeenkomsten

Koppelkansen: In gesprek over systeeminnovatie, urgentie en regisseurschap

In het Koppelkansen Traject zoeken Liander, Waternet en de gemeente Amsterdam naar mogelijkheden om de verschillende stedelijke opgaven en transities samen en integraal te realiseren. Samenwerking, synergie en nieuwe oplossingen komen echter niet zomaar tot stand. In de huidige situatie “optimaliseert iedereen vooral voor zichzelf” en is er nog te weinig sprake van “een gezamenlijk…

Lees bericht

9 Straatjes: De Gracht van de Toekomst

De gracht van de toekomst, hoe ziet die eruit? Amsterdam staat aan de vooravond van een aantal omvangrijke veranderingen. De stad heeft vergaande ambities geformuleerd voor de circulaire economie en de energietransitie. Tel daar de klimaatverandering, de digitalisering, de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het vervangen van riolering, kademuren en bruggen bij op en u…

Lees bericht

Kenniswerkplaats: Verslag van een dag vol jeukwoorden, complexe vragen en vernieuwende initiatieven

Na drie jaar Kennisactieprogramma Water was de “Kenniswerkplaats” van 11 maart 2019 een goed moment om stil te staan bij de waarde en toekomst van het Kennisactieprogramma. Bestuurders, praktijkvernieuwers, ondernemers en wetenschappers gingen met elkaar in gesprek: Wat hebben we geleerd en hoe gaan we verder? Kernthema: Meervoudige waardecreatie ’s Middags stonden er verdiepende workshops…

Lees bericht

Kenniswerkplaats: Leren, Verbinden, Inspireren | 11 maart 2019

Als bestuurder, praktijkvernieuwer of wetenschapper in de watersector bent u betrokken bij grote maatschappelijke transities. Deze transities zetten de traditionele rolverdelingen onder druk. Duidelijk is dat er meer en andere organisaties nodig zijn voor oplossingen, maar samenwerking in de praktijk blijft ingewikkeld. Tijdens de kenniswerkplaats staan een aantal innovatieve projecten zoals Oosterwold, Brainport Smart District,…

Lees bericht

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling van zo’n groot en nieuw woon- en werkgebied brengt tal van kansen met zich mee om duurzaam en vernieuwend te bouwen en ontwikkelen. En dat is ook precies het beeld…

Lees bericht

Governance vraagstukken binnen de water-energie nexus

Wat is systeemintegratie en hoe geef je het proces ernaartoe goed vorm? Deze vraag stond centraal in mijn scriptie onderzoek, waarvan de resultaten vorige week werden voorgelegd aan Waternet, AGV en de Gemeente Amsterdam. In de vorm van een workshop werden de governance vraagstukken die ontstaan bij het koppelen van verschillende infrastructuren zoals water en…

Lees bericht

Verslag Kenniswerkplaats 19 Juni

Op maandag 19 juni kwamen zo’n 55 beleidsmakers, praktijkvernieuwers, bestuurders en onderzoekers samen in Pakhuis de Zwijger om toekomstbeelden uit te wisselen over de relatie tussen water en grondstoffen in de circulaire stad. Na een welkomstwoord van Roelof Kruize, directeur van Waternet, gaf ondernemer Johan Bel (Mijn Waterfabriek) zijn visie op water in de circulaire…

Lees bericht