Bijeenkomsten

Kenniswerkplaats: Leren, Verbinden, Inspireren | 11 maart 2019

Bent u als bestuurder, praktijkvernieuwer of wetenschapper in de watersector betrokken bij de grote maatschappelijke transities? Vergen deze transities meer dan uw rol traditioneel toelaat? Merkt u ook dat u andere organisaties nodig hebt, maar blijkt samenwerken in de praktijk toch ingewikkeld? Of heeft u in Oosterwold, Brainport Smart District, Koppelkansen Amsterdam, Superlocal of een…

Lees bericht

Veel animo voor denken buiten de kaders

Haven-stad, gelegen in het Amsterdamse Westelijk Havengebied, moet zich ontwikkelen van een industrieel havengebied naar een stadswijk met 40 tot 70 duizend woningen. De ontwikkeling van zo’n groot en nieuw woon- en werkgebied brengt tal van kansen met zich mee om duurzaam en vernieuwend te bouwen en ontwikkelen. En dat is ook precies het beeld…

Lees bericht

Governance vraagstukken binnen de water-energie nexus

Wat is systeemintegratie en hoe geef je het proces ernaartoe goed vorm? Deze vraag stond centraal in mijn scriptie onderzoek, waarvan de resultaten vorige week werden voorgelegd aan Waternet, AGV en de Gemeente Amsterdam. In de vorm van een workshop werden de governance vraagstukken die ontstaan bij het koppelen van verschillende infrastructuren zoals water en…

Lees bericht

Verslag Kenniswerkplaats 19 Juni

Op maandag 19 juni kwamen zo’n 55 beleidsmakers, praktijkvernieuwers, bestuurders en onderzoekers samen in Pakhuis de Zwijger om toekomstbeelden uit te wisselen over de relatie tussen water en grondstoffen in de circulaire stad. Na een welkomstwoord van Roelof Kruize, directeur van Waternet, gaf ondernemer Johan Bel (Mijn Waterfabriek) zijn visie op water in de circulaire…

Lees bericht

Op weg naar adaptief en circulair watermanagement: een probleemanalyse

Bij de eerste kenniswerkplaats van het kennisactienetwerk (KAN) Water had ik de eer tafelheer te zijn bij een van de groepen. Tegen de tijdgeest in, nam mijn groep gelukkig nog de tijd voor een probleemanalyse. Want zoals men weet, bepaald de definitie van het probleem in grote mate de richting van de oplossing. Wat zijn…

Lees bericht

Hoe kan je verantwoordelijkheden en risico’s anders (ver)delen?

Bottom-up initiatieven en nieuwe technieken gaan straks invloed hebben op de manier waarop we verantwoordelijkheden en risico’s verdelen. Hoe ziet een alternatieve verdeling eruit? Welke kansen en knelpunten leveren regelgeving en beleid op? Hoe kom je tot een businessmodel voor een concrete case? Dat is in het kort waar mijn werk in het Kennisactieprogramma Water…

Lees bericht

Bouwen aan het Kennisactienetwerk (KAN) Water

Op 12 april hielden we de eerste Kenniswerkplaats Water in Amersfoort. Meer dan veertig ondernemers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere professionals uit de watersector kwamen samen om ervaringen uit te wisselen over water in de circulaire stad. Ik vond het een inspirerende ochtend. We hebben korte inhoudelijke presentaties afgewisseld met tafelgesprekken, waarin we met groepen van…

Lees bericht