Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Reflectie-in-actie in het Integrale Gebiedsplan

Koppelkansen komen tot stand in een iteratief proces, waarin steeds momenten zijn waarop je samen reflecteert op inhoud en proces, en bijstelt. De opbrengst en ...

De Waardengenerator van A tot Z

Meervoudige waardecreatie is iets wat we in geest allemaal ambiëren, maar in de praktijk uitdagend is om tot uitvoering te brengen, stelt onderzoeker Fabi van ...

De kracht van IGP: sturen op meervoudige oplossingen

Bij een Integraal GebiedsPlan (IGP) worden idealiter alle opgaven en budgetten van de deelnemende partijen ‘op één hoop gegooid’ en van daaruit wordt een integraal ...

Koppelkansen ontwikkelt afwegingskader voor IGP

Stakeholders die samenwerken aan een Integraal Gebiedsplan, lopen in elk traject aan tegen de vragen: welke opgaves nemen we (niet) mee? Welke scenario’s en/of straatprofielen ...

Verkenning van modellen en methoden voor het realiseren van meervoudige waardecreatie

WiCE (Water in de Circulaire Economie) heeft verkend welke modellen en methoden het realiseren van Meervoudige Waardecreatie kunnen ondersteunen. Het geeft een mooie verdieping op ...

Eerste hulp bij koppelkansen: de Waardegenerator

Zeg je ‘koppelkansen’, dan bedoel je: met één oplossing meerdere problemen tegelijkertijd aanpakken. Daarbij draait het niet alleen om economische waarde, maar ook om sociale ...

Het koppelen van transitieopgaven: een innovatieve methode in ontwikkeling

Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dat biedt kansen, maar ...

Boekpresentatie: Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte

Om systeeminnovaties te realiseren zijn nieuwe denk- en werkwijzen nodig. Daarom is in het Koppelkansen Traject van meet af aan gebruik gemaakt van de RIO ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie Havenstad

“Onbewust onbekwaam --> bewust onbekwaam --> bewust bekwaam” Dit is de ontwikkeling die we willen doormaken als het gaat over de integrale aanpak van stedelijke ...