Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Koppelkansen gaat van start, nu echt!

Zoals bekend komen er grote nuts-opgaven op de stad af: klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en de digitale stad. Deze uitdagingen zijn te groot ...

Projectplannen Koppelkansen Traject Water, Energie & Circulariteit

In de zomer van 2018 onderschreven de directeuren van Waternet, Alliander (Strategie) en de gemeente (R&D, V&OR, G&O, IB en de CTO) het uitgangspunt dat ...