Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Update IGP-casusgebieden ‘Door anders in te richten, ontstaat meer ruimte’

Binnen Koppelkansen proberen samenwerkende partners slimme, integrale oplossingen te ontwerpen die bijdragen aan meerdere opgaven en ambities tegelijk in het beheer en de ontwikkeling van ...

Kansenboek Gracht van de Toekomst is nu al méér dan een boek

Op 23 november is het Kansenboek Gracht van de Toekomst enthousiast ontvangen door de directeuren, Ivo Visser (PBK), Jean-Paul Rocour (Stedelijk Beheer, V&OR), Huibert Baud ...

Testcase Wallengebied: ‘als het hier lukt, kan het overal’

Bart Stoffels, coördinator City Deal Openbare Ruimte, nam in oktober deel aan een excursie in het Wallengebied. Dit was de laatste (zomer)tour in een serie van ...