Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Koppelkansen bouwt aan integrale uitvoering 

Koppelkansen moet ankeren in de samenwerkende organisaties. Dit vonden directeuren en kernteam toen zij hun samenwerking met een jaar verlengden. De ambitie: ontwikkel Koppelkansen van ...

Versnelling vinden door netwerkactivering

Béatrice Ettien is de nieuwe aanjager en verbinder binnen het Coördinatiestelsel Werken in de Openbare Ruimte. Vanuit haar voormalige rol als manager stedelijke programmering kent ...

Coördinatiestelsel Werken in Openbare Ruimte wordt netwerkorganisatie

Begin december is het advies herijking coördinatiestelsel positief ontvangen door de samenwerkende partners. Hiermee committeren zij zich aan een doorontwikkeling van het coördinatiestelsel naar een ...

Een ‘koppelnoodzaak’ tot systeemvernieuwing

Sander Cedee is sinds kort als organisatieadviseur van de gemeente Amsterdam verbonden aan Koppelkansen. We vroegen hem om te reflecteren op de noodzaak om lijnorganisaties ...

Patricia Byrne-de Meijer: “Een mooi voorbeeld van Wezenlijke Winstpunten”

Patricia Byrne-de Meijer is trekker van het Koppelkansenteam Ruimtebesparende Inpassingstechnieken. Ze weet alles over de voor- en nadelen, kosten en baten, en toepassing van deze ...

Ruimtelijke inpassingstechnieken onderweg naar toepassing

Op 18 juli boog een diverse groep van ongeveer 30 mensen van verschillende organisaties zich over twee ondergrondse ruimtewinners. Door kabels en leidingen te stapelen ...

5 vragen over Ruimtebesparende Inpassingstechnieken

De ondergrond zit op veel plaatsen overvol, terwijl we steeds meer elektriciteit nodig hebben, warmtenetten willen aanleggen, en opslag voor water nodig hebben. Hoe maken ...

Catalogus Bundelingstechnieken online beschikbaar

Kernteamlid Patricia de Byrne-Meijer leverde vanuit Koppelkansen een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het COB groeiboek Catalogus Bundelingstechnieken. In een video met Arjan Visser, ...

Duidelijke afspraken over koppelkansen in werkplan Prototypen

Het directeurenoverleg heeft ingestemd met het werkplan Prototypen kademuren en bruggen. Dit project bouwt voort op het werk van de Koppelkansen-projectgroep Gracht van de Toekomst, ...

Testcase Wallengebied: ‘als het hier lukt, kan het overal’

Bart Stoffels, coördinator City Deal Openbare Ruimte, nam in oktober deel aan een excursie in het Wallengebied. Dit was de laatste (zomer)tour in een serie van ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie IV: Levendige stadsgrachten, multifunctionele kademuren & duurzame grachtenpanden

In het Koppelkansen Traject werken de gemeente Amsterdam, Liander en Waternet aan de ‘Gracht van de Toekomst’ in de Amsterdamse binnenstad. Uitgangspunt daarbij is ‘meervoudige ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie III: Vanuit verschillende perspectieven samen ontwerpen

Hoe zouden de grachten, straten en panden in de Amsterdamse binnenstad er in 2100 uit kunnen zien? Hoe koppelen we zo’n toekomstbeeld aan diverse stedelijke ...