Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Integraal Ontwerp-Atelier Amstelstad: Omdenken in de praktijk (update III)

Omgaan met extreme neerslag, omgaan met toenemende hitte, de (her)ordening van kabels en leidingen. En dat in een gebied waar de komende jaren flink wordt ...

Gracht van de Toekomst: Op zoek naar inspirerende toekomstbeelden voor de Amsterdamse binnenstad

“Beschrijf in maximaal 1 A4 hoe het leven van persoon X eruit ziet (dit kun je zelf zijn over 30 jaar, of juist je kleinkind!), die ...

Integrale Leidingen Tunnel Zuidas: Een voorbeeld voor de toekomst?

De in 2005 gerealiseerde Integrale Leidingen Tunnel (ILT) onder de Amsterdamse Zuidas verschijnt met enige regelmaat positief in het nieuws. Deze innovatieve oplossing voor het ...

Verduurzamen in de binnenstad van Amsterdam: Opgaven & koppelkansen 9 Straatjes in beeld

Het verduurzamen van stedelijk gebied is geen sinecure. Invulling geven aan ambities omtrent circulariteit, klimaatbestendigheid en duurzame energie vereist flinke hoeveelheden tijd, aandacht, geld en ...

Werken aan het straatprofiel van de toekomst in Amstelstad: “Dit vraag om een helikopter-aanpak”

Amstelstad, een groot kantorengebied in Amsterdam Zuid-Oost, wordt de komende jaren getransformeerd van een naar een duurzaam woon-werk gebied. Een mooi streven, maar dat heeft ...

Ingewikkelde problemen en integrale oplossingen voor infrastructurele planvorming in Amstelstad

"Als je aan de ene kant aan het touw trekt, dan creëer je aan de andere kant een knoop" Amstelstad is een gebied met veel ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie II: Van kernwaarden en opgaven richting schetsontwerp

Op woensdag 5 juni vond de tweede sessie van de ‘Gracht van de Toekomst’ plaats in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De sessie is onderdeel van ...

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie I: Waardenkaarten maken met bewoners en ondernemers

Wat is waardevol in het gebied van de 9 Straatjes? Welke knelpunten zijn er? En waar liggen de kansen? Er komen grote en complexe opgaven ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar ...

Amstelstad, Binnenstad & Haven-Stad in het kort

© OpenStreetMap: gegevens beschikbaar onder de Open Database License Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie casusgebieden in Amsterdam. In de toekomst kan ...