Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Verkenning van modellen en methoden voor het realiseren van meervoudige waardecreatie

WiCE (Water in de Circulaire Economie) heeft verkend welke modellen en methoden het realiseren van Meervoudige Waardecreatie kunnen ondersteunen. Het geeft een mooie verdieping op ...

Taal van Transitie: Meervoudige Waardecreatie

Koppelkansen verrijkt menige presentatie en werkoverleg met woorden en uitdrukkingen. In deze rubriek beschrijft Joeri Naus, actie-onderzoeker aan de UvA en kernteamlid Koppelkansen, de wereld ...

Eerste hulp bij koppelkansen: de Waardegenerator

Zeg je ‘koppelkansen’, dan bedoel je: met één oplossing meerdere problemen tegelijkertijd aanpakken. Daarbij draait het niet alleen om economische waarde, maar ook om sociale ...

Hoe organiseer je geldstromen over organisaties heen?

Opgaven als vergroening, rioolonderhoud en mobiliteit vragen om nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Vaak nemen gemeenten het initiatief voor het financieringsvraagstuk van deze integrale ...

Kansenboek Gracht van de Toekomst is nu al méér dan een boek

Op 23 november is het Kansenboek Gracht van de Toekomst enthousiast ontvangen door de directeuren, Ivo Visser (PBK), Jean-Paul Rocour (Stedelijk Beheer, V&OR), Huibert Baud ...

In ieder schuilt een koppelkanser

We gaan als Koppelkansen onze ambities alleen waarmaken met een tijdige, niet-vrijblijvende samenwerking. Daarvoor zijn meer collega’s en samenwerkingspartners nodig, stellen Koppelkansen-kernteamleden Martine Coevert, Eric ...

Hoe trigger je transitiestappen?

Koppelkansen heeft zich onlangs in Kraak-de-vraag-sessies (17 maart 2022) gebogen over ‘systeeminnovatieve stapjes’ die op korte termijn kunnen aanzetten tot verdergaande structuuraanpassingen op langere termijn. ...

Terugblik: Koppelkansen Actueel op 17 maart

Op 17 maart is een flinke groep - vanuit diverse achtergronden - online en fysiek bijgepraat op de Koppelkansen-aanpak door Waternet-directeur Saskia de Haas, coördinator Citydeal Openbare Ruimte ...

Koppelkansen inspirator City Deal Openbare Ruimte

Auteur: Eric van den Beuken (kernteam Koppelkansen) Amsterdam heeft als monumentale, compacte  stad met overvolle onder- en bovengrond zo haar eigen uitdagingen in de ontwikkeling ...

Het koppelen van transitieopgaven: een innovatieve methode in ontwikkeling

Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dat biedt kansen, maar ...

‘Meervoudige waardecreatie’ in de waterketen: Wat is dat? En hoe doe je dat?

Meervoudige waardecreatie. Kent u die uitdrukking? De deelnemers aan de WiCE Roadshow Water in de Circulaire Stad wel. Zij kwamen op 26 november in Helmond ...