Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Welke waardenmodellen zijn bruikbaar?

Meervoudige Waardecreatie gaat om breder waarderen en het realiseren van meer dan financiele waarde. Voor het vastleggen van deze brede waarden zijn verschillende modellen beschikbaar ...

Ambitieweb

Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Bron: Duurzaam GGW Klik op de afbeelding om deze te vergroten Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie Het ...

Welke waarden zijn van belang voor de verschillende belanghebbenden?

Om goed samen te werken helpt het als partijen van elkaar weten welke waarden ze belangrijk vinden en waarom. De waardenmodellen reiken verschillende inhoudelijke waarden ...

Welke opgaven zijn relevant voor mijn project/gebied?

Meervoudige waardecreatie is gericht op het leveren van een bijdrage aan maatschappelijk opgaven. Om dat zo goed mogelijk te doen is het eerst van belang ...

Wie moet ik bij mijn project betrekken?

Voor meervoudige waardecreatie is samenwerking en ook (lokale) afstemming nodig. Het is handig om partijen te betrekken die aan dezelfde opgaven werken of waarmee koppelkansen ...

Donut Model

Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Het Donut Model met een binnen- en buitenring, en een 'veilige en rechtvaardige ruimte voor de mens'. ...

Optiematrix

Optiematrix Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Klik op de afbeelding om deze te vergroten Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie Met de optiematrix ...

Waardenkaarten

Waardenkaarten Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Figuur 1: Waardenkaarten gemaakt in het kader van de Gracht van de Toekomst, Amstedam: 1) waardevol, ...

Value Mapping

Value Mapping Tool Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Klik op de afbeelding om deze te vergroten Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie De ...

Six Capitals Framework

Six Capital Framework Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Een beschrijving van de zes kapitalen uit het Six Capital Framework (Malan, Yach, & ...

Rad van de Leefomgeving

Rad van de Leefomgeving Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Bron: https://www.novistukken.nl/richting+geven+op+prioriteiten/ Klik op de afbeelding om deze te vergroten Nut en ondersteuning ...

Omgevingscanvas

Omgevingscanvas Terug naar Waardegenerator Nut en ondersteuning Gebruik Praktijkverhalen Klik op de afbeelding om deze te vergroten Nut en ondersteuning Meervoudige Waardecreatie Het Omgevingscanvas is een procesmethode voor sociale innovatie bij meervoudige waardecreatie. Het Omgevingscanvas ...