Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

‘Gracht van de Toekomst’ Sessie I: Waardenkaarten maken met bewoners en ondernemers

Wat is waardevol in het gebied van de 9 Straatjes? Welke knelpunten zijn er? En waar liggen de kansen? Er komen grote en complexe opgaven ...

Koppelkansen: In gesprek over systeeminnovatie, urgentie en regisseurschap

In het Koppelkansen Traject zoeken Liander, Waternet en de gemeente Amsterdam naar mogelijkheden om de verschillende stedelijke opgaven en transities samen en integraal te realiseren. ...

Kenniswerkplaats: Verslag van een dag vol jeukwoorden, complexe vragen en vernieuwende initiatieven

Na drie jaar Kennisactieprogramma Water was de “Kenniswerkplaats” van 11 maart 2019 een goed moment om stil te staan bij de waarde en toekomst van ...

Koppelkansen gaat van start, nu echt!

Zoals bekend komen er grote nuts-opgaven op de stad af: klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en de digitale stad. Deze uitdagingen zijn te groot ...

Projectplannen Koppelkansen Traject Water, Energie & Circulariteit

In de zomer van 2018 onderschreven de directeuren van Waternet, Alliander (Strategie) en de gemeente (R&D, V&OR, G&O, IB en de CTO) het uitgangspunt dat ...

Ritmes, de hartslag van de Stad

In de energietransitie naar circulaire wijken van de toekomst zullen opslagsystemen en cascaderen een grote rol gaan spelen om met duurzame technologieën aan de slag ...

Oefensessie Co-creatie Waternet: Afdeling Assetmanagement proeft en krijgt de smaak te pakken

“De mensen hier laten zich lastig in een hokje plaatsen. Ze denken graag erbuiten. Dit soort ontwikkelingen sluit daar goed bij aan.” Op 14 november ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie De 9 Straatjes

“Leuk, maar uiterst complex” Deze typering zou op allerlei zaken van toepassing kunnen zijn, maar is bij uitstek geschikt om de opgave te omschrijven waar ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie Havenstad

“Onbewust onbekwaam --> bewust onbekwaam --> bewust bekwaam” Dit is de ontwikkeling die we willen doormaken als het gaat over de integrale aanpak van stedelijke ...

Koppelkansen: Lessen uit 1ste co-creatie sessie Amstelstad

“Het is momenteel een wildwesten in de ondergrond“ Ook al moeten de eerste ondergrondse cowboys nog gesignaleerd worden, het is duidelijk dat de toestand van ...

Amstelstad, Binnenstad & Haven-Stad in het kort

© OpenStreetMap: gegevens beschikbaar onder de Open Database License Het Koppelkansen Traject gaat aan de slag in drie casusgebieden in Amsterdam. In de toekomst kan ...