Nieuwe kennis & acties

We willen kennis direct omzetten in actie. Alle updates van, voor en door betrokken van het Kennisactieprogramma Water worden op deze website geplaatst. Wil je zelf updates delen met betrokkenen?

Categorieën

Koers 2023: van idee naar resultaat

Nu diverse systeeminnovaties vanuit Koppelkansen de praktijk dichter naderen, is doorontwikkeling van kansrijke innovaties belangrijk. Het kernteam heeft, vanuit het brede programma, een aantal projecten ...

Durf jij missiegedreven te escaleren?

Marloes Michels, afdelingshoofd Expertise bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam, ziet vruchtbare grond voor het realiseren van de klimaat- en energietransitie ...

‘Het moment voor meer sturing op integraliteit is nu’

Saskia de Haas (directeur assets Waternet) ziet de uitdagingen in de transitie naar een duurzame stad steeds groter worden nu resources onder druk komen te ...

Implementatie vraagt om eigenaarschap en sturing

Koppelkansen werkt ‘van inspiratie naar implementatie’. Het kernteam zoekt meer aansluiting met de lijnorganisaties en opdrachten. Dat levert weer nieuwe vragen: hoe agenderen we een ...

Uit het Lab, de organisatie in!

Nu we instrumenten zoals het Integraal Gebiedsplan en het Uitlegschema in handen hebben om integraal te kunnen werken, verdient de implementatie ervan onze volle aandacht. ...

Koppelkansen in 2022 strakker aan de bal

Koppelkansen is twee jaar onderweg en heeft in die periode waardevolle ervaring opgedaan én instrumenten ontwikkeld voor integraal werken. Maar de reis is nog niet ...

Besluiten voor Amsterdam

Blog van Paco Pos (Kernteam Koppelkansen) Fotocredits: Unsplash De werkwijzen binnen een grote organisatie veranderen, zoals de gemeente van Amsterdam, is als het keren van ...

Het koppelen van transitieopgaven: een innovatieve methode in ontwikkeling

Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dat biedt kansen, maar ...

Op naar 2021: Een nieuwe fase in het Koppelkansen Traject

In de twee jaar dat het Koppelkansen Traject onderweg is, zijn er belangrijke stappen gemaakt. Waar het bij de officiële start in 2019 nog zoeken ...

Koppelkansen onderweg in 2020! Stand van zaken, resultaten & agenda

[Photo by Àlex Folguera on Unsplash] Steeds meer mensen werken aan het ontwerpen en realiseren van Koppelkansen. Sinds de officiële start in 2019 is van ...

Governance van de Amsterdamse ondergrond: vraagstukken, barrières en oplossingsrichtingen

Amstelstad, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Amsterdam, wordt de komende jaren ontwikkeld naar een duurzame stadswijk. Dit heeft een flinke impact op de ...

Koppelkansen: In gesprek over systeeminnovatie, urgentie en regisseurschap

In het Koppelkansen Traject zoeken Liander, Waternet en de gemeente Amsterdam naar mogelijkheden om de verschillende stedelijke opgaven en transities samen en integraal te realiseren. ...